+48 606 306 344
24 cze 21
25 cze 21
 1. Strona główna
 2. Hotel
 3. Aktualności
 4. Szczegóły aktualności

Zasady anulacji rezerwacji w okresie epidemii COVID19

04 kwietnia 2020

Zasady anulacji rezerwacji przypadajacych na okres stanu epidemii COVID19

 1. Gość ma prawo skorzystać ze standardowych postanowień regulaminu rezerwacji tzn. do przeniesienia rezerwacji przypadajacej na okres pandemii na inny dowolny okres do końca br. kalendarzowego, zgodnie z warunkami oferty z której zamierza skorzytać. Zadatek wpłacony na rezerwację pierwotną będzie przeniesiony na poczet zadatku na nową rezerwację.
 2. W przypadku rezygnacji Gościa z rezerwacji lub odwołania rezerwacji przez Ośrodek (w obu przypadkach: anulacja rezerwacji) umowa zawarta z Gościem rozwiązuje się z mocy prawa, jednakże skutek ten nie nastąpi jeżeli Ośrodek zaproponuje Gościowi voucher na przyszłe rezerwacje lub inne wydarzenia w Ośrodku ważny przez rok czasu od daty w której miała być zrealizowana pierwotna rezerwacja, a Gość tę propozycję przyjmie.
 3. Wartość vouchera będzie odpowiadała kwocie zadatku wpłaconego przez Gościa na poczet pierwotnej rezerwacji i zostanie zaliczona na poczet zadatku na nową rezerwację z obowiązkiem dopłaty różnicy pomiędzy kwotą płatności za nową rezerwację a wartością vouchera.
 4. Jeżeli strony nie dokonają zmiany terminu rezerwacji lub Gość nie przyjmie vouchera Ośrodek zwróci dotychczas wpłacone przez Gościa środki w terminie 180 dni od dnia skutecznego rozwiązania umowy, tj. w szczególności w przypadku złożenia Gościowi propozycji vouchera od dnia doręczenia Ośrodkowi oświadczenie Gościa o tym, że nie przyjmuje tej propozycji.
 5. Niniejsze zasady odnoszą się wyłącznie do anulacji rezerwacji przez Gościa lub Ośrodek, pozostającej w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii koronawirusa COVID-19 i obowiązują w odniesieniu do rezerwacji, których realizacja przypada na okres stanu epidemicznego lub stanu nadzwyczajnego, o ile taki zostanie wprowadzony, z zastrzeżeniem postanowienia następnego.
 6. Gość lub Ośrodek ma prawo anulować rezerwację jeżeli realizacja tej rezerwacji przypada nie później niż jeden miesiąc od dnia złożenia woli o anulacji rezerwacji. Zmiana terminu rezerwacji dokonana za zgodą obu stron może nastąpić w każdym czasie. Po zakończeniu stanu epidemicznego lub stanu nadzwyczajnego prawo anulacji rezerwacji wygasa.
 7. Rozwiązanie umowy nie pozostaje w bezpośrednim związku z negatywnymi skutkami koronawirusa COVID-19, jeżeli wykonanie umowy przez obie strony pozostaje obiektywnie możliwe, choćby z zastrzeżeniem potrzeby zachowania ograniczeń sanitarnych, natomiast obawy Gościa wyłącznie subiektywnej natury nie stanowią usprawiedliwionej przyczyny rozwiązania przez niego umowy bez narażenia się na uzgodnione w umowie sankcje jej niewykonania.
 8. Powyższe zasady anulacji rezerwacji są zgodne z art. 15zp ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. 
 9. Szczegółowych informacji oraz pomocy w temacie przekładania, anulacji rezerwacji udziela Recepcja Ośrodka.


  Z góry dziękujemy wszystkim naszym Gościom, którzy w tym trudnym dla nas Wszystkich okresie zdecydują się na zmianę terminu rezerwacji lub na skorzystanie z vouchera na nasze usługi w przyszłości. 

  Właściciele i Pracownicy Zalesie Mazury 
Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter.

oglądają teraz tę stronę.
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij