+48 606 306 344

Regulamin rezerwacji

Regulamin rezerwacji

Regulamin rezerwacji

02 paź 23
04 paź 23
Tripadvisor
 1. Strona główna
 2. Regulamin rezerwacji

Regulamin rezerwacji

 1. Za rezerwację strony rozumieją umowę o świadczenie usług, w której Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia Zlecającemu pokoju wraz z atrakcjami zawartymi w programie pakietu w Zalesie Mazury Active Spa dla oznaczonej w rezerwacji liczby osób w oznaczonym terminie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Dane organizatora usług zwanego dalej Wykonawcą: ZALESIE MAZURY Mariusz Czeszejko-Sochacki Spółka Komandytowa
  Zalesie 12, 11-010 Barczewo, NIP: 7393617378, REGON: 280205080, KRS: 0001038546.
 3. Zlecającym jest podmiot, który poprzez dokonanie rezerwacji akceptuje warunki niniejszego regulaminu i zawiera umowę o świadczenie usług, o której mowa w pkt. 1.
 4. Zgłoszenia rezerwacyjnego Zlecający może dokonać telefonicznie, mailem lub poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej www.zalesiemazury.pl
 5. Po otrzymaniu zgłoszenia rezerwacyjnego Wykonawca potwierdzi wstępnie dokonanie rezerwacji mailem, w którym poinformuje klienta o nadanym numerze rezerwacji. Do chwili otrzymania przez Zlecającego potwierdzenia dokonania rezerwacji rezerwację uznaje się za nie dokonaną.
 6. W trakcie rezerwacji Zlecający powinien podać dane na jakie ma być wystawiona faktura za rezerwowany pobyt. Jeśli Zlecający nie poda dodatkowych danych do wystawienia faktury, zostanie ona wystawiona na dane rezerwującego.
 7. Zlecający zobowiązany jest do zapłaty zadatku w wysokości 30% wartości umowy w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w pkt 5. W wyjątkowych wypadkach Wykonawca może wyznaczyć krótszy termin zapłaty zadatku, który podany będzie w potwierdzeniu rezerwacji. Nie wpłacenie zadatku w wyznaczonym terminie powoduje anulowanie rezerwacji i nie wywołuje skutków dla żadnej ze stron. Wpłacanie zadatku oznacza akceptację przez Zlecającego warunków zawartych w niniejszym regulaminie.
 8. W przypadku anulacji rezerwacji najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem doby hotelowej w dniu przyjazdu wpłacony zadatek po wcześniejszym uzgodnieniu z recepcją można wykorzystać w dowolnym terminie do końca bieżącego roku (obowiązują warunki cenowe aktualne dla nowego terminu pobytu). W przypadku anulowania rezerwacji poniżej 24 godzin przed rozpoczęciem doby hotelowej w dniu przyjazdu lub nie pojawienia się w obiekcie w dniu przyjazdu wpłacony zadatek przepada.
 9. W przypadku odstąpienia Wykonawcy z jego winy od realizacji przedmiotu umowy bez winy Zamawiającego, przed rozpoczęciem usługi, Wykonawca zwróci wpłacony zadatek oraz zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wpłaconego zadatku.
 10. Zlecający zobowiązany jest do zapłaty ceny, w wysokości wartości umowy, pomniejszonej o wpłacony zadatek, najpóźniej pierwszego dnia pobytu w trakcie procedury meldowania. Jeżeli klient dokonał zapłaty przelewem bankowym powinien najpóźniej w dniu przyjazdu w trakcie procedury meldowania okazać potwierdzenie dokonania przelewu.
 11. Zlecającemu, który posiada Kartę Stałego Klienta wydaną przez Wykonawcę należy się każdorazowo rabat w wysokości 5% od ceny nominalnej pobytu chyba, że treść pakietu stanowi inaczej.
 12. Dopiero po dokonaniu zapłaty, o której mowa w pkt. 10 Recepcja wyda Zlecającemu klucze do pokoju. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca może wyrazić zgodę na zapłatę ceny w późniejszym terminie. Zgoda na zapłatę ceny w późniejszym terminie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 13. Rezygnacja Zlecającego z częściowego wykonania umowy po odebraniu kluczy od pokoju nie zwalnia Zlecającego z obowiązku zapłaty całej ustalonej ceny oraz nie wywołuje po stronie Wykonawcy obowiązku zwrotu Zlecającemu uiszczonej zapłaty. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy Zlecający w trakcie pobytu rezygnuje z wykonania umowy na skutek nie zawinionych przez siebie okoliczności, których nie był w stanie przewidzieć, cena należna Wykonawcy może ulec zmniejszeniu o 10%.
 14. Niestawienie się Zlecającego w obiekcie w drugim dniu pobytu do godziny 07:00 oznacza jego zgodę na anulowanie rezerwacji. W takim wypadku Wykonawca zatrzyma wpłacony zadatek. Anulowanie rezerwacji w takim przypadku następuje automatycznie, a Wykonawca ma prawo zarezerwować pokój będący przedmiotem umowy na rzecz innego Zlecającego.
 15. W przypadku pobytów pakietowych i specjalnych doba hotelowa rozpoczyna się zgodnie z treścią danego pakietu.
 16. Doba hotelowa kończy się o godz. 11:00. Zlecający zobowiązany jest w ostatnim dniu pobytu do opuszczenia pokoju najpóźniej do godz. 11:00. W przypadku pobytów w ramach ofert specjalnych Wykonawca może wyznaczyć inną godzinę zakończenia doby hotelowej zgodną z treścią danego pakietu. Nie opuszczenie przez Zlecającego pokoju w wyznaczonym terminie zobowiązuje go do zapłaty opłaty specjalnej odpowiadającej 150% ceny za każdą rozpoczętą dobę hotelową.
 17. W przypadku zakupu Prezentu Zlecający jest zobowiązany do zapłaty całości kwoty poprzez:
 • dokonanie przelewu na rachunek bankowy
 • gotówką
 • z wykorzystaniem wszelkich płatności akceptowanych na stronie internetowej Wykonawcy

    17.1 Prezent nie podlega wymianie na gotówkę.
    17.2. Klientowi nie przysługuje prawo otrzymania gotówki w przypadku zmiany opcji prezentu (np. skrócenie pobytu, zmiana pakietów Spa, itp)
 
Dyrekcja Zalesie Mazury Active Spa
4.06.2023

subscribe
Całoroczny basen
Animacje dla dzieci
Bajkolandia
Team building
Prywatna plaża
Wczasy odchudzające
Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter.

oglądają teraz tę stronę.

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez ZALESIE MAZURY MARIUSZ CZESZEJKO-SOCHACKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zalesie 12, 11-010, Barczewo Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane