+48 606 306 344

Terms and conditions of SPA amount vouchers

08 Jun 23
10 Jun 23
Tripadvisor
  1. Home
  2. Hotel
  3. Terms and conditions of SPA amount vouchers

Terms and conditions of SPA amount vouchers

Regulamin zakupu oraz korzystania z bonów upominkowych Zalesie Mazury Active Spa

 I.        Warunki ogólne

1. Bon upominkowy może być realizowany wyłącznie na usługi w Zalesie Mazury Active Spa

2. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za Bon w kwocie równej jego wartości.

3. Bon nie podlega zwrotowi lub wymianie na gotówkę.

4. Bon musi zostać zrealizowany podczas jednego pobytu.

5. Od momentu przekazania bonu Nabywcy Hotel nie ponosi odpowiedzialności za jego zniszczenie czy utratę.

6. Hotel nie wystawia duplikatów Bonów.

7. Bon jest ważny przez okres 365 dni od daty zakupu.

 II.      Zasady korzystania z Bonu

1. Użytkownik rezerwuje termin minimum 3 dni przed planowanym dniem realizacji Bonu w recepcji Spa  Zalesie Mazury Active Spa, tel. 89 526 08 28, e-mail: spa@zalesiemazury.pl  po wcześniejszym potwierdzeniu dostępności.

2. Przed wykonaniem usługi, Użytkownik przedstawia w recepcji oryginał  Bonu uprawniającego go do korzystania z określonych usług. Nie okazanie Bonu skutkuje odmową wykonania usługi.

3. Gdy wartość usługi jest niższa niż wartość Bonu Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty.

4. Gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa od wartości przedstawionego Bonu użytkownik zobowiązany jest do dopłaty różnicy.

 III.    Postanowienia końcowe

1.  Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Bonu oświadcza, że zapoznał się
     z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

2.  Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.zalesiemazury.pl oraz w recepcji Zalesie Mazury Active SPA.

All-year pool
Animations for children
Bajkolandia (Fairytale Land)
Team building
Private beach
Slimming holidays
Newsletter
Subscribe to our newsletter!
are viewing this page now
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close