+48 606 306 344

EU projects

08 Jun 23
10 Jun 23
Tripadvisor
  1. Home
  2. Hotel
  3. EU projects

EU projects

RPWM.01.04.02-28-0027/18

Całoroczny Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Zalesie s.c. Małgorzata Czeszejko-Sochacka Mariusz Czeszejko-Sochacki realizuje w partnerstwie z BARTBO sp. z o.o projekt   pn. „Dzień pełen wrażeń” czyli stworzenie szerokiego pakietu produktów i usług przez firmy: Całoroczny Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Zalesie s.c. Małgorzata Czeszejko-Sochacka Mariusz Czeszejko-Sochacki oraz BARTBO sp z o.o.

Projekt zakłada zaoferowanie pakietów na rynku turystycznym przez Całoroczny Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Zalesie s.c. Małgorzata Czeszejko-Sochacka Mariusz Czeszejko-Sochacki oraz BARTBO Sp. z o.o.

Realizacja projektu będzie przebiegać w następujących etapach:

Etap 1 – wybór wykonawcy robót budowlane w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Etap 2 -Podpisanie umowy z wykonawcami prac adaptacyjnych

Etap 3 - Etap zakupu sprzętu i wyposażenia

Etap 4 - Zakończenie realizacji - złożenie wniosku o płatność końcową

 

Cel projektu: Celem głównym projektu jest wdrożenie nowego modelu biznesowego przez Całoroczny Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Zalesie s.c. Małgorzata Czeszejko-Sochacka Mariusz Czeszejko-Sochacki oraz BARTBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ poprzez wprowadzenie na rynek usług turystycznych pakietów usług począwszy od 2020 roku.

 

Beneficjent: Całoroczny Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Zalesie s.c. Małgorzata Czeszejko-Sochacka Mariusz Czeszejko-Sochacki

Wartość projektu:  2091916.35 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1189830.00 zł

RPWM.01.05.02-28-0038/18

Firma Całoroczny Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Zalesie s.c. Małgorzata Czeszejko-Sochacka Mariusz Czeszejko-Sochacki realizuje projekt pn. Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu w Całorocznym Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym Zalesie s.c. Małgorzata Czeszejko-Sochacka Mariusz Czeszejko-Sochacki.

Projekt zakłada odtworzenie dziedzictwa Warmii i Mazur w postaci przywrócenia dawnych potraw kuchni warmińskiej z użyciem innowacyjnych rozwiązań wędzenia.

 

Realizacja projektu będzie przebiegać w następujących etapach:

Etap 1 – wybór wykonawcy robót budowlanych w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Etap 2 -Podpisanie umowy z wykonawcami prac adaptacyjnych

Etap 3 - Etap zakupu sprzętu i wyposażenia

Etap 4 - Zakończenie realizacji - złożenie wniosku o płatność końcową

 

Cel projektu: Celem głównym projektu jest  odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu poprzez przywrócenie dawnych potraw kuchni warmińskiej z użyciem innowacyjnych rozwiązań wędzenia do 06.2020r.

 

Beneficjent: Całoroczny Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Zalesie s.c. Małgorzata Czeszejko-Sochacka Mariusz Czeszejko- Sochacki

 

Wartość projektu: 2600302.15 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1393170.01 zł

Projekt „Zakup sprzętu w firmie Całoroczny Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Zalesie s. c. w celu zapewnienia ciągłości działalności w czasie zagrożenia epidemicznego, epidemii, reżimu sanitarnego”

 

Nr projektu: RPWM.01.03.05-28-0047/20

 

Beneficjent: Całoroczny Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Zalesie s.c. Małgorzata Czeszejko-Sochacka Mariusz Czeszejko-Sochacki

 

Cele projektu

Celem głównym projektu jest ułatwienie działalności gospodarczej firmy Całoroczny Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Zalesie s.c. Małgorzata Czeszejko-Sochacka Mariusz Czeszejko-Sochacki w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia (w tym: w okresie zagrożenia epidemicznego, epidemii, reżimu sanitarnego) poprzez zakup sprzętu zapewniającego ciągłości pracy i działalności przedsiębiorstwa, do 31.12.2021 r.

 

Planowane efekty

Projekt polega na zakupie środków trwałych, które pozwolą Wnioskodawcy zachować ciągłość i jednocześnie ułatwią prowadzenie działalności. Zakres rzeczowy projektu obejmuje zakup camperów (2 szt.). Zakupione środki trwałe wpłyną na zmianę sposobu świadczenia usługi. Dzięki zakupom camperów usługa wypoczynku będzie mogła być świadczona w sposób mobilny, poza granicami Ośrodka. Pozwoli to klientom, którzy zdecydują się na taki wypoczynek uniknąć skupisk ludzkich i zorganizować swój czas wolny w dowolnie wybrany przez siebie sposób. Do tej pory klienci mogli jedynie wypoczywać na terenie ośrodka, z którego w jednym czasie korzysta gro osób, a przebywanie w skupiskach ludzi zwiększa ryzyko zarażenia wirusem SARS COV 2. Zakup camperów pozwoli Wnioskodawcy w dalszym ciągu oferować klientom usługę wypoczynku, jednak przy zmniejszonym ryzyku zarażenia wirusem, gdyż grupa korzystająca z wynajmu campera będzie wypoczywać poza granicami ośrodka i na otwartej przestrzeni Jednocześnie zakupy dokonane w projekcie umożliwią Wnioskodawcy prowadzenie działalności w przypadku nawrotu obostrzeń w funkcjonowaniu działalności w związku z pandemią COVID-19.

 

Wartość projektu: 589 170.70 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 411 892.59 zł

All-year pool
Animations for children
Bajkolandia (Fairytale Land)
Team building
Private beach
Slimming holidays
Newsletter
Subscribe to our newsletter!
are viewing this page now
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close